Forssan seudun yritystapahtumat

Forssan Yrittäjien aamukahvi - Kansainväliset osaajat

Aamukahvilla pääsemme kuulemaan kokemuksia KV-osaajien työharjoitteluista ja työelämästä.

Tule kuuntelemaan paneelikeskustelua, jossa oman näkökulmansa aiheeseen tuovat HAMK:n KV-opintojen opiskelijoita ja opettajia, sekä jo työelämässä olevia osaajia.

Teams-osallistuminen, linkki alla.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdiNzBlZmMtOTRmYy00NWRlLTk1OTgtZDc1YWMyNGMwMzgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d365352c-1600-481f-8903-aeed74588508%22%2c%22Oid%22%3a%221818bd28-7641-417d-b8d0-7adf57acdaec%22%7d



AIKA 7.5.2021 8:00 - 9:00
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 7.5.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Tilaisuus


 

Forssan Yrityskehitys Oy

Koulukatu 13, 30100 Forssa
Y-tunnus: 1046929-1

Puhelin
+358 (0)10 3147900

Sähköposti
etunimi.sukunimi(a)fyk.fi